Allmänt

Malmö är en mycket stor svensk tätort som till största del ligger i Malmö kommun som i sin tur ligger i Skåne län. Malmö innefattar faktiskt också Arlöv som ligger i Burlövs kommun men själva Malmö-delen fungerar också som en centralort för hela kommunen. Staden fungerar också som en residensstad för Skåne Län och den är faktiskt också Sveriges tredje största tätort efter Göteborg och Stockholm. Malmö har dock en lite högre befolkningstäthet än Stockholm medan det är en klart mycket större skillnad mellan Malmö och Göteborg eftersom att just Göteborg är mycket mer glesbebott än vad Malmö är. Staden ingår också i den så kallade Öresundsregionen tillsammans med bland annat Köpenhamn och den här regionen är den absolut största i hela Norden om man ser till antal invånare.

Själva namnet Malmö kommer ifrån det tidiga namnet Malmöghae som nämndes för första gången omkring 1170. Ordet är en sammansättning av malm som betyder grus eller sand och ordet hög eller högar. Namnet finns även på en del andra platser runt om i landet och även där betyder det precis samma sak. Ordet malm är väldigt nära besläktat med mala som också kan komma som efterled i andra namn så som Norrmalm eller Södermalm.

Malmö var under 1100-talet endast en mycket liten kyrkby som låg på den plats som idag kallas för Triangeln. Under 1200-talet så började man istället att anlägga en ny stad precis vid kusten som så småningom fick överta den lilla kyrkbyns namn. Man tror enligt de senaste teorierna att staden möjligen kan ha anlagts av den danske ärkebiskopen som en kommunikationsort mellan Lund och Köpenhamn som på den tiden var kyrkans stad.

Under början av 1300-talet började staden att expandera rejält och en av de bidragande anledningarna till detta var det mycket rika fisket som fanns i Öresund. Allt eftersom åren gick så tog Malmö över mer och mer från Lunds tidigare roll som Skånes viktigaste stad och när 1500-talet sedan närmade sig så startade stadens andra stora glansperiod rent ekonomiskt.
Det tunnelkomplex som idag finns precis vid Adelgatan och även vid Sankt Petrikyrkan byggdes under 1300-talet och är idag faktiskt de absolut äldsta och bäst bevarade byggnaderna i hela Malmö. Efter detta finns det också en hel del 14- och 1500-tals hus som även de är mycket välbevarade. Det var också under just den här tiden som Malmöhus slott byggdes.

När den så kallade Grevefejder startade 153 så kom Malmö att spela en mycket viktig roll i de försök man gjorde för att få tillbaka kung Kristian II som då hade blivit avsatt. Trots ihärdiga försök så misslyckades Malmö med detta och istället blev det Kristian III som fick sitta kvar på tronen. Ganska snart bestämde den nye kungen sig för att man skulle gräva en ordentlig vallgrav runt hela slottet samt att han också beordrade att man skulle bygga fyra nya kanontorn för att stärka slottets beskydd. När det var färdigt placerade han också en mycket stark garnison här.

När den kända Roskildefreden sedan inträffade under 1658 så stannade utvecklingen i Malmö av. Det dröjde fram till slutet av 1700-talet då staden sakta man säkert började återhämta sig. Det var när man började bygga en ordentlig hamn under mitten av 1800-talet efter ett initiativ av Frans Suell som Malmö återigen började växa på allvar och många började resa till Malmö.

Det var nu som staden började expandera utanför de kanaler som tidigare inringade staden. Man valde dock att behålla de kanaler som redan fanns just för att de blev ett mycket vackert inslag i stadsmiljön. Idag används kanalerna för rodd, kanot, vattencykeluthyrning och liknande aktiviteter. De kanaler som finns kvar idag är inte bara ursprungliga kanaler utan några av dem är gamla vallgravar. Nästa tillväxtexplosion dröjde fram till åren efter andra världskriget och nu började man bygga de stora bostadsområdena Mellanheden och Augustenborg. Den stora simhallen Aq-va-kul och även Malmö Stadion byggdes under dessa år.

Under den tiden som den tunga industrin var som mest betydande för staden så var även varvsindustrin mycket omfattande. Det var också den som stod i centrum för Malmös näringsliv där SAAB Kockum stod för en mycket stor del av den civila fartygsproduktionen i Malmö. Detta arbetade företaget med fram till 1987 och nu för tiden så har situationen förändrats kraftigt. Idag är Malmö mitt uppe i en övergång från en tung industristad till en modernare kunskaps-stad. Det näringsliv som finns i staden utgörs inte längre av några få stora företag utan är istället uppbyggd av många mindre bolag i alla möjliga olika branscher. Just för tillfället är det de privata tjänsteföretagen som växer allra snabbast. Utöver dessa är det logistik, detalj- och partihandel tillsammans med bygg- och fastighetsmarknaden som är de allra starkaste sektorerna i staden. De företag som är mer kunskapsintensiva arbetar främst inom bio- och medicinteknik, miljöteknik, IT och annan övrig digital media. Det finns idag en hel del stora företag inom just dessa branscher med sina kontor i just Malmö.