Malmö Arena

Även om det är Sveriges tredje mest folkrika stad så har Malmö ofta missat möjligheten att vara värd för större konsert- och musikevenemang eftersom Malmö saknade en lämplig inomhusarena. När Citytunnelprojektet initierades av Malmö stad i slutet av 1990-talet började staden att planera en ny stadsdel i Hyllievång. Detta ledde till beslutet att bygga stadion Hyllie år 2001 som en del av tunnelprojektet för att främja utvecklingen av den nya stadsdelen. Malmö ArenaIshockeyklubben Malmö Redhawks som var den viktigaste av de föreslagna hyresgästerna i den nya arenan var från början osäker på det nya projektet och ville renovera sitt nuvarande hem, Malmö Isstadion, i stället för att flytta till en helt ny arena. Redhawks blev däremot övertygade när Percy Nilsson i Parkfast AB bidrog med flera miljoner kronor för att hjälpa klubbens ekonomiska situation.

Malmö Arenas historia

Beslutet att bygga en arena i området presenterades för första gången av Nilsson maj 1997 och vidareutvecklades under det följande decenniet. Tillståndet för att börja bygga Malmö Arena beviljades i september 2006 och det första spadtaget togs redan den 10 januari 2007 av Nilsson, hockeyspelare Pekka Lindmark, Juha Rihiijärvi och Carl Söderberg, och två politiker från Malmö Stad. Den huvudsakliga entreprenören för att bygga arenan var Parkfast AB, i samarbete med byggnadsingenjör Byggteknik i Skåne. Arenan ritades av MM Matsson Konsult AB, Hannu Helkiö från Pöyry Architects och Gert Wingårdh från Wingårdh Arkitektkontor. Den slutliga byggkostnaden för arenan var 750 miljoner kronor – 100 miljoner kronor över budget på grund av tillägg till den ursprungliga planen. Arenan var helt finansierad med Percy Nilsson i Parkfast AB. Malmö Arena invigdes den 6 november 2008 med en stor konsert med olika artister, bland dem Robyn, Helen Sjöholm, Sanne Salomonsen och Jill Johnson.

Namnet på arenan diskuterades under 2007 med Malmö Arena eller Hyllie Arena diskuterades som möjliga alternativ. Namnrätterna såldes så småningom till Malmö Stad i 10 år i en affär värd 50 miljoner kronor. Nilsson önskade arenan att ha ”Malmö” i sitt namn på grund av att stadens nya fotbollsstadion, Swedbank Stadion, inte hade det.